Bạn muốn có một môi trường phát triển dành cho Linux nhưng lại không muốn dùng một distro Linux vì khó sử dụng hoặc bạn muốn sử dụng song song Linux với Windows nhưng lại không muốn cài máy ảo vì sự cồng kềnh của nó. Nội dung dưới đây có thể là giải pháp giúp giải quyết vấn đề trên?

Từ Windows 10, bản 1607 và Windows Server 2019, Microsoft đã phát triển một tính năng là Windows Subsystem for Linux (WSL) cho phép chạy hệ điều hành Linux (GNU/Linux) song song trên Windows. Với WSL bạn có thể sử dụng các lệnh, các ứng dụng trực tiếp từ dòng lệnh Windows mà không phải dùng máy ảo.

Ngoài ra, để có một môi trường phát triển hoàn chỉnh Visual Studio Code cung cấp một extension là Visual Studio Code Remote – WSL cho phép bạn sử dụng WSL làm môi trường phát triển ngay từ Visual Studio Code trên Windows.

Bắt đầu

Cài đặt

  • WSL (Do WSL 1 có một số hạn chế, bạn nên cài đặt WSL 2 để có trải nghiệm mượt mà hơn)
    • Bật WSL trên Windows, bạn vào Control Panel => Programs => Program and Features => Turn Windows features on or off
    • Tích vào Windows Subsystem for Linux và Virtual Machine Platform (WSL 2 yêu cầu bật Virtual Machine Platform)
  • Cài đặt Visual Studio Code trên Windows
  • Cài đặt một Distro Linux, vào Microsoft Store chọn một Distro Linux mà bạn muốn dùng. Ở đây mình chọn Ubuntu.

Các bước thực hiện

Bước 1: Các bạn vào Visual Studio Code cài đặt extension có tên là Remote – WSL

Bước 2: Vào View => Command Palette…

Bước 3: Gõ WSL => Chọn Remote-WSL: New WSL Window

Lúc này, Visual Studio Code sẽ tạo ra một cửa sổ mới, bạn có thể nhìn thấy thông tin về máy remote ở góc trái. Giờ thì chúng ta đã có thể sử dụng Visual Studio Code trên Ubuntu để phát triển, viết script, …

Nếu ở bước này báo lỗi, thì các bạn nên đảm bảo rằng app WSL được chọn default là app mà các bạn download từ Microsoft store, nếu không thì sử dụng lệnh

wsl -s Ubuntu-20.04

Chúc các bạn thành công!